Dokumenter

Resultat: 12

Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Arriva Tog A/S’ overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Med henvisning til Jernbanenævnets beslutning af 19. april 2013 og gennemgangen af besvarelserne af nævnets anmodninger i afsnit 2 oven for, finder Jernbanenævnet sammenfattende, at Arriva Tog A/S i fornødent omfang har fremlagt dokumentation

Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse af 21. oktober 2013 om anmodning om fremsendelse af yderligere dokumentation ifb. med Metro Service A/S overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Nordjyske Jernbaners overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Jernbanenævnet meddeler Nordjyske Jernbaner A/S frist til senest den 1. juli at gennemføre en række krav samt fremsendelse af en redegørelse herom til Jernbanenævnet.

Viser 12 af 12