Dokumenter

Resultat: 22

Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse af 27. september 2017 om DSB's forsyningsanlæg

Vejledende udtalelse vedrørende DSB's forsyningsanlæg/servicefaciliteter med tilknytning til jernbaneinfrastrukturen, 27. september 2017

Vejledende udtalelser

Opfølgning på vejledende udtalelse om Banedanmarks netredegørelse for 2017

De nævnte forhold i den vejledende udtalelse skal rettes hurtigst muligt og Banedanmark skal senest den 1. november 2017 fremsende meddelelse til Jernbanenævnet om, at ændringerne er foretaget

Vejledende udtalelser

Udtalelse af 30 juni 2017 vedrørende Tilsyn med kombiterminaler

Vejledende udtalelse samt krav til DB Cargo vedrørende kombiterminal i Taulov og Høje Taastrup, 30. juni 2017

Årsberetning

Årsberetning 2016

Jernbanenævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om sit virke i det forgangne år. Beretningen beskriver nævnets sammensætning og arbejde og indeholder korte gengivelser af de sager der er behandlet i årets løb.

Årsberetning

Årsberetning 2015

Jernbanenævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om sit virke i det forgangne år. Beretningen beskriver nævnets sammensætning og arbejde og indeholder korte gengivelser af de sager der er behandlet i årets løb.

Årsberetning

Årsberetning 2014

Jernbanenævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om sit virke i det forgangne år. Beretningen beskriver nævnets sammensætning og arbejde og indeholder korte gengivelser af de sager der er behandlet i årets løb.

Årsberetning

Årsberetning 2013

Jernbanenævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om sit virke i det forgangne år. Beretningen beskriver nævnets sammensætning og arbejde og indeholder korte gengivelser af de sager der er behandlet i årets løb.

Vejledende udtalelser

Tilsyn med DSB-DSB First Vejledende udtalelse

Resume af vejledende udtalelse af 21. februar 2014

Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med DSB’s efterlevelse af Direktiv 91/440 Artikel 9 stk. 4, 2. punktum