Dokumenter

Resultat: 22

Afgørelse

Afgørelse af spørgsmål om partshøring af Carlsberg Danmark A/S om oplysninger i dokument fra Copenhagen Economics

Afgørelse af spørgsmål om parthøring af Carlsberg Danmark A/S om oplysninger i dokument fra Copenhagen Economics – 09. april 2015. Jernbanenævnet finder ikke, at der er grundlag for at undtage oplysninger i notatet fra partshøring,

Afgørelse

Afgørelse af spørgsmål om partshøring af Carlsberg Danmark A/S om oplysninger i dokument fra Copenhagen EconomicsAfgørelse af spørgsmål om partshøring af Carlsberg Danmark A/S om oplysninger i dokument fra Copenhagen Economics

Afgørelse

Afgørelse af spørgsmål om tavshedsbelagte oplysninger og partshøring af Carlsberg Danmark A/S i forbindelse med ansøgning om godkendelse af kombiterminaltakster

Afgørelse

Afgørelse om afvisning af klage af fra DB Schenker Rail Scandinavia A/S fra den 18. december 2012 over Banedanmarks brev af 21. november 2012

Klagen afvises, da der ikke med brevet af 21. november 2012 fra Banedanmark foreligger en afgørelse, som efter jernbanelovens § 24c, stk. 1, kan påklages til Jernbanenævnet.

Afgørelse

Captrain Swedens anmodning 19. november om meraktindsigt

Afslag på Captrain Swedens anmodning 19. november 2014 om aktindsigt i Jernbanenævnets interne dokumenter samt øvrige bemærkninger til Captrains henvendelse af samme dato

Afgørelse

Klage fra DB Schenker Rail Scandinavia A/S til Jernbanenævnet vedrørende Banedanmarks bekendtgørelse om infrastrukturafgifter

Klage fra DB Schenker Rail Scandinavia over Banedanmarks afregninger af henholdsvis 13. og 14 marts 2014, jf. bekendtgørelse nr. 214 og afregning af baneafgifter og miljøtilskud – 28. november 2014.

Afgørelse

Afgørelse af spørgsmål om tavshedsbelagte oplysninger og partshøring af Carlsberg Danmark A/S i forbindelse med ansøgning om godkendelse af kombiterminaltakster

Afgørelse

Captrain anmodning om ny vejledning

Afgørelse

Captrain stiller en række spørgsmål vedrørende den vejledende udtalelser fra Jernbanenævnet af 21. februar 2014

Afvisning af anmodning om at genoptage sagen om Jernbanenævnets vejledende udtalelse af 21. februar 2014 vedrørende retten til rangering på kombiterminalen i Taulov