Dokumenter

Resultat: 29

Afgørelse

Afgørelse af 29. september 2015 af spørgsmål om partshøring af Carlsberg Danmark A/S om supplerende oplysninger af 10. juni 2015 i relation til produktøkonomiregnskaber

Afgørelse af 29. september 2015 om påbud til DB Schenker Rail Scandinavia A/S (erstatter afgørelse af 21. september 2015)

Afgørelse

Afgørelse af 29. september 2015 om påbud til DB Schenker Rail Scandinavia A/S (erstatter afgørelse af 21. september 2015)

Afgørelse

Afgørelse af 29. september 2015 om påbud til DB Schenker Rail Scandinavia A/S

Som led i Jernbanenævnets behandling af Carlsberg Danmark A/S’ klage af 23. juni 2014 over Trafikstyrelsens ændrede afgørelse af 4. juni 2014 om 2014-takster for kombiterminalerne i Høje Taastrup og Taulov

Afgørelse

Afgørelse om partshøring af Carlsberg Danmark A/S vedrørende supplerende produktøkonomioplysninger

Afgørelse 21. september 2015 om partshøring Carlsberg supplerende produktøkonomioplysninger af 10. juni 2015 i relation til produktøkonomiregnskaber for kombiterminalerne i Høje Tåstrup og Taulov

Afgørelse

Afgørelse af spørgsmål om aktindsigt i konsulentrapport vedrørende 2009 regnskab for kombiterminalen i Høje Taastrup

Jernbanenævnet finder ikke, at Carlsbergs interesse i, som part i sagen kan benytte kendskab til oplysningerne i dokumenterne bør vige for afgørende hensyn til DB Schenkers interesser

Afgørelse

Afgørelse 27. april 2015 af spørgsmål om partshøring af Carlsberg Danmark A/S om oplysninger i notat fra Copenhagen Economics af 20. marts 2015

Jernbanenævnet kan alene realitetsbehandle klager som administrativ klagemyndighed, såfremt de formelle klagebetingelser er opfyldt

Afgørelse

Afgørelse vedrørende partshøring af Carlsberg Danmark A/S vedrørende rapport fra COWI

Afgørelse om partshøring af Carlsberg Danmark A/S vedrørende oplysninger i rapport fra COWI af 19. december 2014 om benchmark af container- og trailerløft på kombiterminalerne i Høje Tåstrup og Taulov

Afgørelse

Afgørelse af spørgsmål om partshøring af Carlsberg Danmark A/S om oplysninger i dokument fra Copenhagen Economics

Afgørelse af spørgsmål om parthøring af Carlsberg Danmark A/S om oplysninger i dokument fra Copenhagen Economics – 09. april 2015. Jernbanenævnet finder ikke, at der er grundlag for at undtage oplysninger i notatet fra partshøring,

Afgørelse

Afgørelse af spørgsmål om partshøring af Carlsberg Danmark A/S om oplysninger i dokument fra Copenhagen EconomicsAfgørelse af spørgsmål om partshøring af Carlsberg Danmark A/S om oplysninger i dokument fra Copenhagen Economics