Dokumenter

Resultat: 34

Afgørelse

Klage over sporspærring på Københavns Hovedbanegård

Delafgørelse om opsættende virkning i klagesag om Banedanmarks varsling af sporspærring på Københavns Hovedbanegård, 22. december 2017

Afgørelse

Påbud og varsel om administrative tvangsbøder, 11. oktober 2017

Jernbanenævnet meddeler DB Cargo om at foretage ændringer i forretningsbetingelserne. De reviderede forretningsbetingelser skal sendes til Jernbanenævnet senest onsdag den 18. oktober 2017

Afgørelse

Tilsyn med takster m.v. for kombiterminalen i Padborg, TX Logistik

Jernbanenævnets tilsyn med kombiterminalen i Padborg

Afgørelse

Afgørelse om delvis afvisning af klage fra DB Schenker Rail Scandinavia af 18. december 2015

Jernbanenævnet afviser den del af klagen, der vedrører Banedanmarks jernbaneinfrastrukturafgiftsordning gældende for 2015 som fastsat ved bekendtgørelse nr. 1433 af 17. december 2014 om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet.

Afgørelse

Afgørelse af 29. september 2015 af spørgsmål om partshøring af Carlsberg Danmark A/S om supplerende oplysninger af 10. juni 2015 i relation til produktøkonomiregnskaber

Afgørelse af 29. september 2015 om påbud til DB Schenker Rail Scandinavia A/S (erstatter afgørelse af 21. september 2015)

Afgørelse

Afgørelse af 29. september 2015 om påbud til DB Schenker Rail Scandinavia A/S (erstatter afgørelse af 21. september 2015)

Afgørelse

Afgørelse af 29. september 2015 om påbud til DB Schenker Rail Scandinavia A/S

Som led i Jernbanenævnets behandling af Carlsberg Danmark A/S’ klage af 23. juni 2014 over Trafikstyrelsens ændrede afgørelse af 4. juni 2014 om 2014-takster for kombiterminalerne i Høje Taastrup og Taulov

Afgørelse

Afgørelse om partshøring af Carlsberg Danmark A/S vedrørende supplerende produktøkonomioplysninger

Afgørelse 21. september 2015 om partshøring Carlsberg supplerende produktøkonomioplysninger af 10. juni 2015 i relation til produktøkonomiregnskaber for kombiterminalerne i Høje Tåstrup og Taulov

Afgørelse

Afgørelse af spørgsmål om aktindsigt i konsulentrapport vedrørende 2009 regnskab for kombiterminalen i Høje Taastrup

Jernbanenævnet finder ikke, at Carlsbergs interesse i, som part i sagen kan benytte kendskab til oplysningerne i dokumenterne bør vige for afgørende hensyn til DB Schenkers interesser