Love og regler

Resultat: 2

Bekendtgørelse

BEK nr 1047 af 02/09/2015

Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler

Gældende fra

10/09/2015

Bekendtgørelsen finder anvendelse på kombiterminaler. Reglerne i §§ 7-8 gælder dog kun kombiterminaler, der drives af eller ejes helt eller delvist af en jernbanevirksomhed.

Forordning

2017/2177

Gennemførelsesforordning nr. 2017-2177 om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser

Gældende fra

Viser 2 af 2