Love og regler

Resultat: 1

Bekendtgørelse

BEK nr 1281 af 19/11/2015

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet

Gældende fra

01/01/2016

Dette direktiv har til formål at fastsætte betingelserne for at tilvejebringe interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem på en måde, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2004/49/EF.
Viser 1 af 1