Love og regler

Resultat: 4

Forordning

2017/2177

Gennemførelsesforordning nr. 2017-2177 om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser

Gældende fra

Forordning

Forordning 171/2015

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder

Gældende fra

Forordning

Forordning 10/2015

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/10 af 6. januar 2015 om krav til ansøgere om jernbaneinfrastrukturkapacitet og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 870/2014

Gældende fra

Forordning

Forordning 869/2014

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 869/2014 af 11. august 2014 om nye jernbanepassagerruter

Gældende fra

Vurdering af den økonomiske ligevægt, der skal foretages i forbindelse med nye jernbanepassagerruter
Viser 4 af 4