Vejledning

Jernbanenævnets klagevejledning

30-11-2020

Myndighederne har efterforvaltningsloven pligt til at give skriftlig vejledning om klageadgangen i forbindelse med afgørelser, som kan påklages til jernbanenævnet.