Nævnsmedlemmer

Sidst opdateret 15/10/2019
Jernbanenævnet består af en formand samt seks medlemmer og et antal suppleanter med indgående fagekspertise.

Samlet repræsenterer nævnsmedlemmerne en indgående ekspertise indenfor jernbaneteknik, jernbanesikkerhed, samfundsøkonomi og jura, herunder konkurrence- og forbrugerret.

 

Nævnsmedlemmerne beskikkes for en periode af 4 år.

Udpegning af nævnsmedlemmer

Nævnets formand skal være dommer og udpeges af vedkommende retspræsident.

 

Jernbanenævnets øvrige medlemmer og suppleanter udpeges af erhvervs- og vækstministeren efter høring af transport-, bygnings- og boligministeren på baggrund af indstilling fra Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School eller Konkurrence og Forbrugerstyrelsen.

 

Erhvervsministeren kan undtagelsesvist udpege nævnsmedlemmer efter indstilling fra andre.

 

Nævnets formand

Lene Sigvardt - Dommer ved Retten i Næstved

 

Nævnets medlemmer

Per Baltzer Overgaard, Professor - Pro-dekan ved Research and Talent Development, School of Business and Social Science, Aarhus Universitet

 

Bjarne Kjær Ersbøll, Professor - Dansk Teknisk Universitet, Institut for Matematik og Computer Science

 

Jacob Schaumburg-Müller, Vicedirektør - Konkurrence- og Forbrugerstyrelse

 

Lars Peter Raahave Østerdal, Institutleder - Copenhagen Business School, Økonomisk Institut

 

Birgit Liin, Professor - Aarhus Universitet, Juridisk Institut

 

Henrik Sylvan, Centerleder - DTU (Management Engineering ekspertise)

 

Pernille Wegener Jessen, Professor - Aarhus Universitet, Juridisk Institut (Suppleant, Konkurrence - og forbrugerretlig ekspertise)

 

Christian Kronborg, Viceinstitutleder – Syddansk Universitet, , Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi (Suppleant, Samfundsøkonomisk ekspertise)

 

Claus Holm, Professor - Aarhus Universitet, Institut for Økonomi (Suppleant, Samfundsøkonomisk ekspertise)