Baggrund

Sidst opdateret 30/11/2020
Jernbanenævnet blev etableret den 1. juli 2010 som markeds- og konkurrenceovervågningsorgan på jernbanemarkedet og varetager herunder tilsyns- og klagefunktioner på området.


Jernbanenævnet er et uafhængigt nævn under Transportministeriet. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markedet for jernbanetransportydelser og varetager tilsyns- og klagefunktioner på jernbaneområdet i relation til tildeling af infrastruktur, opkrævning af afgifter samt passagerrettigheder.


Jernbanenævnet består af en formand, seks andre medlemmer samt et antal suppleanter. Jernbanenævnets medlemmer beskikkes for en periode på 4 år. Nævnets medlemmer har jernbanefaglig ekspertise, herunder jernbaneteknisk ekspertise, samfundsøkonomisk ekspertise samt konkurrence og forbrugerretlig ekspertise.


Jernbanenævnet sekretariatsbetjenes af Trafik-, Bygge, og Boligstyrelsen, men medarbejdere vil ved behandling af sager for Jernbanenævnet alene være underlagt Jernbanenævnets formands instruktion.    

Forretningsorden og finansiering

Jernbanenævnets arbejde bliver udført efter en forretningsorden, der er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. Jernbanenævnets drift finansieres af de jernbanevirksomheder som nævnet fører tilsyn med og fremgår også af bevilling på finansloven.

Forretningsorden

Forretningsorden for Jernbanenævnet

Gældende fra

04/03/2016

Forretningsorden for Jernbanenævnet supplerer bekendtgørelse om Jernbanenævnet.