Baggrund

Sidst opdateret 21/07/2020
Jernbanenævnet blev etableret den 1. juli 2010 som markeds- og konkurrenceovervågningsorgan på jernbanemarkedet og varetager herunder tilsyns- og klagefunktioner på området.

 

Du skal være opmærksom på, at Databeskyttelsesforordningen kræver, at du ved at klage til Jernbanenævnet giver et udtrykkeligt samtykke til, at sekretariatet, Jernbanenævnet og trafikvirksomheden modtager, behandler og opbevarer de oplysninger, som du giver til sagen.

 

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og den øvrige lovgivning. Vi behandler kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt og som et led i udøvelsen af vores virksomhed.

 

Forretningsorden og finansiering

Jernbanenævnets arbejde bliver udført efter en forretningsorden, der er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. Jernbanenævnets drift finansieres af de jernbanevirksomheder som nævnet fører tilsyn med og fremgår også af bevilling på finansloven.

Forretningsorden

Forretningsorden for Jernbanenævnet

Gældende fra

04/03/2016

Forretningsorden for Jernbanenævnet supplerer bekendtgørelse om Jernbanenævnet.