Dokumenter

Resultat: 20

Årsberetning

Årsberetning 2019

Jernbanenævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om sit virke i det forgangne år. Beretningen beskriver nævnets sammensætning og arbejde og indeholder korte gengivelser af de sager der er behandlet i årets løb.

Årsberetning

Årsberetning 2018

Jernbanenævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om sit virke i det forgangne år. Beretningen beskriver nævnets sammensætning og arbejde og indeholder korte gengivelser af de sager der er behandlet i årets løb.

Afgørelse

DB Cargos 2019 kombiterminaltakster - Påbud samt varsel om administrative tvangsbøder

Jernbanenævnet kan efter jernbanelovens § 107 pålægge ugentlige tvangsbøder for manglende opfyldelse af påbud om udlevering af oplysninger

Afgørelse

Afvisningsafgørelse – spørgsmål om Jernbanenævnets hjemmel til at behandle klager vedrørende togpassagerrettighedsforordningen

Beslutninger

Tilsynet med DSB's regnskabsreglement 2017

Tilsyn med DSB's overholdelse af regnskabsreglementet for DSB

Årsberetning

Årsberetning 2017

Jernbanenævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om sit virke i det forgangne år. Beretningen beskriver nævnets sammensætning og arbejde og indeholder korte gengivelser af de sager der er behandlet i årets løb.

Afgørelse

Påbud og varsel om administrative tvangsbøder, 11. oktober 2017

Jernbanenævnet meddeler DB Cargo om at foretage ændringer i forretningsbetingelserne. De reviderede forretningsbetingelser skal sendes til Jernbanenævnet senest onsdag den 18. oktober 2017

Vejledende udtalelser

Opfølgning på vejledende udtalelse om Banedanmarks netredegørelse for 2017

Jernbanenævnet anmoder om at specifikke udeståender skal rettes snarest muligt og sendes til Jernbanenævnet senest den 1. november 2017

Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse af 27. september 2017 om DSB's forsyningsanlæg

Vejledende udtalelse vedrørende DSB's forsyningsanlæg/servicefaciliteter med tilknytning til jernbaneinfrastrukturen, 27. september 2017