Dokumenter

Resultat: 35

Årsberetning

Årsberetning 2016

Jernbanenævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om sit virke i det forgangne år. Beretningen beskriver nævnets sammensætning og arbejde og indeholder korte gengivelser af de sager der er behandlet i årets løb.

Årsberetning

Årsberetning 2015

Jernbanenævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om sit virke i det forgangne år. Beretningen beskriver nævnets sammensætning og arbejde og indeholder korte gengivelser af de sager der er behandlet i årets løb.

Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Midtjyske Jernbaner A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Midtjyske Jernbaner A/S opfylder kravene efter jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28 finder Jernbanenævnet, at tilsynssagen kan afsluttes på det foreliggende grundlag

Årsberetning

Årsberetning 2014

Jernbanenævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om sit virke i det forgangne år. Beretningen beskriver nævnets sammensætning og arbejde og indeholder korte gengivelser af de sager der er behandlet i årets løb.

Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Nordjyske Jernbaner A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Vejledende udtalelse om, at Nordjyske Jernbaners opfylder kravene efter jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28 og nærværende tilsynssag derfor kan afsluttes på det foreliggende grundlag

Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse af 3. oktober 2014 vedrørende DSB Øresund A/S's overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Beslutninger

Jernbanenævnets tilsyn med Metro Service A/S’ overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

, Beslutning af 3. september 2014 om afslutning af tilsyn med Metro Service A/S’ overholdelse Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Årsberetning

Årsberetning 2013

Jernbanenævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om sit virke i det forgangne år. Beretningen beskriver nævnets sammensætning og arbejde og indeholder korte gengivelser af de sager der er behandlet i årets løb.

Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Regionstog A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Regionstog A/S opfylder kravene efter jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28 finder Jernbanenævnet, at tilsynssagen kan afsluttes på det foreliggende grundlag