Dokumenter

Resultat: 39

Domme

Dom af 21. december 2015 i sag DB Schenker mod Jernbanenævnet om hævelse af retssag og sagsomkostninger

Retssagen mod Jernbanenævnet er hævet og Jernbanenævnet tillægges sagsomkostninger

Domme

Dom af 10. november 2015 i sag DB Schenker mod Jernbanenævnet vedrørende Jernbanenævnets sag om opsættende virkning

Anmodning om opsættende virkning blev ikke taget til følge

Afgørelse

Afgørelse af 29. september 2015 af spørgsmål om partshøring af Carlsberg Danmark A/S om supplerende oplysninger af 10. juni 2015 i relation til produktøkonomiregnskaber

Afgørelse af 29. september 2015 om påbud til DB Schenker Rail Scandinavia A/S (erstatter afgørelse af 21. september 2015)

Afgørelse

Afgørelse af 29. september 2015 om påbud til DB Schenker Rail Scandinavia A/S (erstatter afgørelse af 21. september 2015)

Afgørelse

Afgørelse af 29. september 2015 om påbud til DB Schenker Rail Scandinavia A/S

Som led i Jernbanenævnets behandling af Carlsberg Danmark A/S’ klage af 23. juni 2014 over Trafikstyrelsens ændrede afgørelse af 4. juni 2014 om 2014-takster for kombiterminalerne i Høje Taastrup og Taulov

Afgørelse

Afgørelse om partshøring af Carlsberg Danmark A/S vedrørende supplerende produktøkonomioplysninger

Afgørelse 21. september 2015 om partshøring Carlsberg supplerende produktøkonomioplysninger af 10. juni 2015 i relation til produktøkonomiregnskaber for kombiterminalerne i Høje Tåstrup og Taulov

Afgørelse

Afgørelse af spørgsmål om aktindsigt i konsulentrapport vedrørende 2009 regnskab for kombiterminalen i Høje Taastrup

Jernbanenævnet finder ikke, at Carlsbergs interesse i, som part i sagen kan benytte kendskab til oplysningerne i dokumenterne bør vige for afgørende hensyn til DB Schenkers interesser

Ombudsmands udtalelser

Ombudsmandsudtalelse af 15. juni 2015 i klage fra Captrain Denmark ApS

Ombudsmandsudtalelse af 15. juni 2015 i klage fra Captrain Denmark ApS af 28. januar 2015 til Folketingets Ombudsmand vedr. Jernbanenævnets sag JN34-00008

Afgørelse

Afgørelse 27. april 2015 af spørgsmål om partshøring af Carlsberg Danmark A/S om oplysninger i notat fra Copenhagen Economics af 20. marts 2015

Jernbanenævnet kan alene realitetsbehandle klager som administrativ klagemyndighed, såfremt de formelle klagebetingelser er opfyldt