Jernbanenævnet internationalt

Sidst opdateret 31/10/2019
Jernbanenævnet samarbejder med tilsvarende tilsynsorganer indenfor EU området omkring principper, praksis og beslutningstagning

EU-kommissionen

Sidst opdateret 15/10/2019
Jernbanenævnet indgår i EU-kommissionens European Network of Regulatory Bodies (ENRB) og i EU-kommissionens gruppe National Enforcement Bodies (NEB).

Jernbanenævnet samarbejder med EU-kommissionen blandt andet om afrapportering af nævnets arbejde, herunder om klage- og tilsynssager, oplysninger om markedsudvikling og udarbejdelse af lovstof m.v.

 

Jernbaneområdet hører under Directorate-General for Mobility and Transport.

IRG-Rail

Sidst opdateret 15/10/2019
Jernbanenævnet indgår i arbejdsgrupper og beslutningsorganer under IRG-Rail, som er en sammenslutning af tilsvarende tilsynsorganer fra Europa.

Jernbanenævnet er medlem af Independent Regulators’ Group – Rail (IRG-Rail). Gruppen består af tilsvarende tilsynsorganer fra en lang række europæiske lande.

 

Gruppen arbejder for udbredelsen af medlemmernes fælles interesser inden for det internationale marked for jernbane. Læs mere om IRG-Rail her, hvor du også kan hente forskellige arbejdspapirer, best practice dokumentation m.v. produceret af gruppen. Se blandt andet Plenary Assembly og Public Documents.

 

Der er flere arbejdsgrupper under IRG-Rail. Jernbanenævnet indgår i dem alle.

Aftale

Memordandum of Cooperation between the members Rail Regulartory Bodies of IRG-rail

International cooperation between the regulartory bodies of IRG-Rail builds the basis. The purpose of this Memorandum is to set out guidance for the cooperation as a part of a coordinated and efficient approach to regulation.