Jernbanenævnet internationalt

Sidst opdateret 18/11/2020
Jernbanenævnet samarbejder med tilsvarende tilsynsorganer indenfor EU området omkring principper, praksis og beslutningstagning

EU-kommissionen

Sidst opdateret 15/10/2019
Jernbanenævnet indgår i EU-kommissionens European Network of Regulatory Bodies (ENRB) og i EU-kommissionens gruppe National Enforcement Bodies (NEB).

Jernbanenævnet samarbejder med EU-kommissionen blandt andet om afrapportering af nævnets arbejde, herunder om klage- og tilsynssager, oplysninger om markedsudvikling og udarbejdelse af lovstof m.v.

 

Jernbaneområdet hører under Directorate-General for Mobility and Transport.

IRG-Rail

Sidst opdateret 15/10/2019
Jernbanenævnet indgår i arbejdsgrupper og beslutningsorganer under Independent Regulators’ Group – Rail (IRG-Rail).   IRG-Rail, som er en sammenslutning af tilsvarende tilsynsorganer fra Europa.

Gruppen består af tilsvarende tilsynsorganer fra en lang række europæiske lande.

 

Gruppen arbejder for udbredelsen af medlemmernes fælles interesser inden for det internationale marked for jernbane. Læs mere om IRG-Rail her, hvor du også kan hente forskellige arbejdspapirer, best practice dokumentation m.v. produceret af gruppen. Se blandt andet Plenary Assembly og Public Documents.

 

Der er flere arbejdsgrupper under IRG-Rail. Jernbanenævnet indgår i dem alle.

Aftale

Memordandum of Cooperation between the members Rail Regulartory Bodies of IRG-rail

International cooperation between the regulartory bodies of IRG-Rail builds the basis. The purpose of this Memorandum is to set out guidance for the cooperation as a part of a coordinated and efficient approach to regulation.