Høring af brugerne

Sidst opdateret 30/11/2020
Formålet med høringerne er at give branchen mulighed for at fremsætte deres synspunkter om de emner, der er omfattet af Jernbanenævnets tilsynsvirksomhed. Derved opnår nævnet et bedre grundlag for at udøve sin tilsynsvirksomhed.

Jernbanenævnet foretager regelmæssige høringer af repræsentanter for brugerne af jernbanegodstransport og jernbanepassagertransport.

Formålet med høringerne er at give branchen mulighed for at fremsætte deres synspunkter om de emner, der er omfattet af Jernbanenævnets tilsynsvirksomhed. Derved opnår nævnet et bedre grundlag for at udøve sin tilsynsvirksomhed – herunder i forhold til at påse overholdelsen af gældende regler, som skal sikre velfungerende markeder for jernbanetransportydelser.

Jernbanenævnets høring af repræsentanter for brugerne af jernbanegodstransport og passagertransport, jf. art. 56 (7) i direktiv 2012/34/EU.

Følgende fremgår af § 20 i bekendtgørelsen om Jernbanenævnet:

”Jernbanenævnet hører regelmæssigt og under alle omstændigheder mindst én gang hvert andet år repræsentanter for brugerne af godstransport og passagertransport på jernbane for at tage hensyn til deres synspunkter vedrørende jernbanemarkedet.”

Jernbanenævnet hører regelmæssigt og under alle omstændigheder mindst én gang hvert andet år repræsentanter for brugerne af godstransport og passagertransport på jernbane for at tage hensyn til deres synspunkter vedrørende jernbanemarkedet.