Godskorridorer

Sidst opdateret 12/05/2021
Jernbanenævnet er tilsynsorgan i henhold til rådets forordning 913/2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (jernbanegodsforordningen).

Jernbanenævnet er tilsynsorgan i henhold til rådets forordning 913/2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (jernbanegodsforordningen).

 

Jernbanegodsforordningen fastsætter regler for etablering og organisering af internationale jernbanegodskorridorer.

 

Danmark tilhører Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (RFC 3), der løber gennem Oslo-Stockholm-Trelleborg-Malmø-København-Hamborg-Innsbruck-Verona-La Spezia-Livorno-Ancona-Taranto–Augusta-Palermo.

 

Med jernbanegodsforordningen er Jernbanenævnet tillagt en række specifikke forpligtelser og beføjelser omkring markedsovervågning, tilsyn og klager i relation til godskorridoren.

 

Tilsynsorganerne forpligtes efter forordningen og direktiv 2012/34/EU til effektivt at koordinere og samarbejde om opgaveløsningen hvorigennem den berørte internationale kanal for godstog løber.

 

Dette indebærer blandt andet samarbejde om at overvåge konkurrencesituationen i korridorren, og navnlig sikre en ikke diskriminerende adgang til korridoren, samt fungere som appelinstans.

 

Til sikring af dette samarbejde har tilsynsorganerne i RFC3 (herunder Jernbanenævnet) primo 2015 indgået samarbejdsaftale.

Aftale

Samarbejdsaftale for RFC3

Aftalen skal sikre samarbejdet mellem tilsynsorganerne i RFC3.