Tog

Ansvarsområde

Jernbanenævnets opgave er at være  markedsovervågnings-, tilsyns- og klageorgan på jernbaneområdet.

Læs mere om vores opgaver »

Årsberetning 2018

Jernbanenævnet har offentliggjort årsberetningen for 2018.

Læs årsberetningen her (PDF) »

Lovgrundlag for Jernbanenævnet

Jernbanenævnets opgaver, organisation og sammensætning er fastlagt ved lov, - senest ved  Folketingets vedtagelse af Lov om ændring af lov om jernbane og Lov om offentlige veje og om ophævelse af Lov om veteranbaner.

Læs alle relevante love »


 

Metro tog


Jernbanenævnet
overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelser og varetager tilsyns- og klagefunktioner på jernbaneområdet i relation til tildeling af infrastruktur, opkrævning af afgifter samt passagerrettigheder.

Læs mere »